آموزش مشاهده دریافت / پرداخت در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده دریافت / پرداخت مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

۱ – به منوی امور مالی بروید
۲ – در قسمت دریافت / پرداخت بر روی مشاهده دریافت / پرداخت کلیک نمایید

پنجره مشاهده دریافت / پرداخت نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

در پنجره مشاهده دریافت / پرداخت فیلترهای مختلفی وجود دارد که می توانید برحسب نیاز انها را فعال نموده و اسناد دریافت / پرداخت را مشاهده نمایید

برای مثال نمایش سند دریافت صندوق در تاریخ ۹۶/۱۲/۰۲ انجام شده
۱ – گزینه دریافت کننده را انتخاب نمایید و در باکس صندوق وارد نمایید
۲- گزینه تاریخ را انتخاب و تاریخ را وارد نمایید
۳ – در صورتی که تمایل به نمایش تمام اسناد دریافت / پرداخت دارید بر روی گزینه نمایش همه کلیک نمایید
با کلیک بر روی شماره سند در لیست موجود می توانید در پنجره نمایش داده شده تمام اطلاعات مربوط به این شماره سند را مشاهده نمایید