آموزش مشاهده کاردکس کالا در افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده کاردکس کالاها مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

۱ – به منوی گزارشات بروید
۲ – در قسمت کالا برروی گزینه کاردکس کالا کلیک نمایید

پنجره کاردکس کالا نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

۱ – با فعال کردن تیک انتخاب شرط های گزارش می توانید شرط هایی برای گزارش کاردکس کالاها را انتخاب نمایید
۲- در این قسمت می توانید نام کالا یا گروه کالایی خاص یا زیر گروه کالایی را که تمایل به مشاهده کاردسک آن هستید انتخاب نمایید
۳ -در این قسمت می توانید انباری را که تمایل به مشاهده کاردکس کالاهای آن می باشید را انتخاب نمایید
۴ – در این قسمت می توانید سال مالی را برای تهیه گزارش انتخاب نمایید
۵ – در این قسمت می توانید سال مالی را که تمایل به نمایش کاردکس کالایی ان هستید را انتخاب نمایید
۶ – برای نمایش کاردکس کالایی بر روی گزینه کاردکس کالا کلیک نمایید