آموزش گردش حساب طرف حسابها در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده گردش حساب طرف حسابها مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

۱ – به منوی امور مالی بروید
۲ – در قسمت گزارشات دریافت / پرداخت برروی گزینه گردش حساب طرف حسابها کلیک نمایید

پنجره گردش حساب طرف حسابها نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

۱ – کد طرف حساب را انتخاب نمایید
۲- تاریخ گردش حساب را انتخاب نمایید (تاریخ جاری امروز یا زمان دیگر)
۳ -سال مالی گردش حساب طرف حساب را انتخاب نمایید
۴ – برای نمایش گردش حساب طرف حساب بر روی گزینه نمایش گزارش کلیک نمایید